in

HOĆETE RANIJE U PENZIJU? MOŽE! Postoji način da prestanete da radite i pre sticanja starosnog uslova

Koliko godina staža i života

Uslovi za odlazak u penziju propisani su Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju. Osobe oba pola mogu da odu u starosnu penziju sa 45 godina radnog staža, bez obzira na godine života. A za ranije penzionisanje ove godine žene treba da imaju 40 godina radnog staža i 59 godina i šest meseci života. Muškarci moraju da imaju 40 godina radnog staža i napunjenih 60 godina života. Starosna granica za penzionisanje žena se pomera i sledeće godine, pa će tada i njima biti potrebno 60 godina života.

Prevremena penzija košta

Ako ispunjavate uslove za odlazak u prevremenu penziju, morate da znate da će vas to koštati. Penzija će vam svakog meseca biti 0,34 odsto manja dok ne napunite godine života potrebne za starosnu penziju, s tim da ukupno umanjenje ne može da bude veće od 20,4 odsto. Na primer, ako  bi vam starosna penzija s punim radnim stažom bila 30.000 dinara, prevremena će vam mesečno biti oko 3.700 dinara manja ako se penzionišete tri godine ranije.

Neophodna dokumentacija

Obrazac zahteva za ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju dobićete u filijali PIO fonda u mestu vašeg prebivališta ili ga možete skinuti sa sajta www.pio.rs iz menija Obrasci. U njemu je spisak neophodne dokumentacije koju treba da dostavite. Zahtev i dokumenta možete predati putem interneta, na sajtu e-šaltera (esalter.pio.rs) ili lično na šalteru vaše filijale.

Gde podneti zahtev

Zahtev sa neophodnom dokumentacijom podnosi se u nadležnoj filijali PIO fonda u mestu u kome živite ili u najbližoj filijali. Ako nemate mesto prebivališta, odnosno boravišta u Srbiji, zahtev se podnosi prema mestu poslednjeg osiguranja. Tek tada se pokreće postupak za ostvarivanje prava na penziju.