in

Džordan Piterson savetuje roditelje da od malih nogu decu uče ODGOVORNOSTI: “Sa decom funkcioniše JEDNO pravilo i ono uvek radi”

 

Džordan Piterson, poznat po svojim stručnim stavovima o vaspitanju dece, nalazi se na listi 35 najvećih svetskih stručnjaka u ovoj oblasti. On naglašava tri ključne stvari koje su od izuzetne važnosti u procesu odgajanja: roditelji su najvažniji za dete i njihova uloga je najizraženija do četvrte godine života, zajednički obroci i učenje odgovornosti.

Ovog puta, želimo da prenesemo njegovo kratko, ali veoma suštinsko predavanje o tome kako deca uče odgovornosti od malih nogu.

Postoji pravilo koje se primenjuje u radu sa starijim osobama u staračkim domovima: “Ne radite ništa za starije osobe ako one to mogu da urade same.” Možda ovo na prvi pogled deluje grubo, ali zapravo pomaže starijim osobama da zadrže svoju nezavisnost i unutrašnju snagu. Ne želite da im oduzmete tu snagu.

Isto važi i za malu decu. Mala deca bi trebalo da rade sve što su u stanju da urade na koristan i produktivan način. Na primer, ako imate dvogodišnjaka koji se samo vrti oko vas, možete mu dati zadatak da postavi sto. To smo često praktikovali sa našom decom. Bilo je zabavno gledati ih kako to rade, jer je sto bio duplo viši od njih.

Dajte dvogodišnjaku nož (naravno, ne oštar) i recite mu: “Idi i stavi ovo na sto.” Možda neće tačno staviti nož pored tanjira jer čak ni ne vidi sto na njihovoj visini, ali će biti srećno što su učinili ono što ste tražili od njih. To pomaže njihovom razvoju i napretku. U stvari, ako smo pažljivi i prilagodimo naša očekivanja njihovom nivou razvoja veština, to se naziva “zona proksimalnog razvoja”.

Deca imaju snažan instinkt za to, i kada pažljivo posmatrate svoju decu, možete primetiti kada su spremna za sledeći korak ili zadatak. Ako deci dozvolimo da budu korisna i ohrabrimo ih da obavljaju različite zadatke, neće imati problema sa egzistencijalnim dilemama. Oni će shvatiti da su važni i korisni članovi zajednice, čak i ako je ta zajednica samo njihova porodica u tom trenutku.