in

U Poljskoj je umrla žena zbog Zakona o zabrani abortusa: Evo kakva pravila važe u Srbiji

 

Prema Zakonu o postupku prekida trudnoće u zdravstvenim ustanovama u Srbiji, žene starije od 16 godina mogu da zahtevaju prekid trudnoće u prvih 10 nedelja, dok u kasnijem periodu o tome odlučuje konzilijum lekara i etički odbor.

Fejsbuk je preko noći preplavljen ljudima iz Srbije i drugih zemalja koji su na profilne fotografije stavili i crvenu munju – simbol protesta u Poljskoj – iskazujući na taj način solidarnost.

Pre skoro totalne zabrane kiretaže,  žene u Poljskoj su mogle da abortiraju samo u tri slučaja: ako je trudnoća posledica zločina poput silovanja,  ako je život žene u opasnosti, ili u slučaju teških deformiteta fetusa.

Za razliku od Poljske, pravo na abortus u Srbiji žene mogu ostvariti samostalno na osnovu pismene izjave trudnice starije od 16 godina, i lica mlađa od 16 godina uz saglasnost roditelja. Bez obzira na zakonsko pravo, prekid trudnoće ne mogu izvršiti trudnice kada se utvrdi da bi se njime teže narušilo zdravlje ili ugrozio njen život.

– Legalizacija abortusa u Srbiji počela je pedesetih godina prošlog veka u bivšoj Jugoslaviji, i to na ideologiji ravnopravnosti muškarca i žene – kaže za BBC Violeta Besirević, redovna profesorka Pravnog fakulteta  u Beogradu.

Što se tiče sitacije u Poljskoj, Besirević kaže da se odluka temelji na „ insistiranju poljskih vladajućih populista da je fetus živo biće i da kao takav uživa pravo na život“.

Profesorka kaže o ovom pitanju da „tu nema saglasnosti ni na nacionalnom ni na međunarodnom nivou”.

Ona kaže kako je praksa Evropskog suda za ljudska prava obavezujuća za pravosudne organe u Srbiji, tako da kod nas nema menjanja, kako je to uradila Poljska, objašnjava profesorka.

Pravo na pobačaj ili na abortus u Srbiji obuhvataju prava i slobode pojedinaca u sferi ljudske reprodukcije koje pružaju mogućnost ljudskom biću da shvati svoje želje i namere u vezi sa potomstvom, tj. data im je sloboda da sami odluče da li to žele ili ne.

Prekid trudnoće u Srbiji može se izvršiti:

Do navršene desete nedelje trudnoće — na osnovu saglasnosti lekara specijaliste akušerstva i ginekologije zdravstvene ustanove.

Od navršene desete nedelje trudnoće do navršene dvadesete nedelje trudnoće – na osnovu mišljenja konzilijuma lekara odgovarajuće zdravstvene ustanove.

Posle navršene dvadesete nedelje trudnoće – izuzetno, na osnovu mišljenja etičkog odbora zdravstvene ustanove. Posle navršene 10 nedelje trudnoće pobačaj se može izvršti u sledećim slučajevima:

  • kada se na osnovu naučno-medicinskih saznanja može očekivati da će se dete roditi sa teškim telesnim ili duševnim nedostacima;
  • kada se na osnovu medicinskih indikacija utvrdi da se na drugi način ne može spasiti život ili otkloniti teško narušavanje zdravlja žene;
  • kada je do začeća došlo izvršenjem krivičnog dela (obljuba nad nemoćnim licem, obljuba nad maloletnim licem, obljuba zloupotrebom položaja, silovanje, zavođenje i rodoskrnavljenje).

 

 

Dijetičari tvrde da je ovo MAČ SA DVE OŠTRICE: Evo šta će se desiti ako izbacite HLEB iz ishrane