in

Jednostavan test koji otkriva koliko brzo starite: Ovo nema veze sa tim koliko godina imate

Sada su lekari otkrili da bi vaše čulo mirisa moglo da vas oda kada je u pitanju obeležavanje vašeg pravih godina. Utvrđeno je da je gubitak mirisa čest simptom neurodegenerativnih bolesti. Ovo su iscrpljujuća stanja, pri čemu se rizik povećava sa godinama. To uključuje bolesti poput Parkinsonove bolesti i Alchajmerove bolesti.

Drugi testovi su bili u stanju da predvide starost osobe samo na osnovu njenog čula mirisa. Studija stručnjaka iz San Dijega iz 2019. godine pokazala je da je slučaj lošeg čula mirisa bio 62,5 odsto veći kod odraslih starijih od 80 godina. Takođe je otkriveno da 24,5 odsto onih od 53 do 97 godina ima oštećenje čula mirisa.

Lekari u SAD su sada takođe osmislili novi test koji bi mogao da otkrije vaše prave godine. Istraživači iz “Johns Hopkinsa” rekli su da test mirisa može da pomogne doktorima da izdvoje i pregledaju starije odrasle osobe na znake nezdravog starenja i krhkosti. To zavisi od toga koliko je vaš njuh jak ili slab.

To bi takođe moglo značitda ljudi koji ne brinu o sebi, mogu da imaju lošiji osećaj mirisa, što znači da stare brže. U “Journal of Gerontology”, medicinari su razmatrali olfaktornu osetljivost i olfaktornu identifikaciju. Ovi testovi su pomogli da se otkrije sposobnost osobe da otkrije miris i sposobnost da ga imenuje i razlikuje od drugih mirisa.

„Otkrili smo da su i oštećena olfaktorna identifikacija i funkcije osetljivosti povezane sa slabošću, što je interesantno jer pokazuje da ovde nije samo vaš mozak koji stari. „Ali to može biti i nešto periferno, kao nešto na nivou vašeg nosa što je u stanju da predvidi našu nadolazeću slabost i smrt“, rekao je dopisni autor Nikolas Rouan, dr, vanredni profesor otorinolaringologije – hirurgije glave i vrata u “Džon Hopkinsu”.

Dodao je da je naše čulo mirisa nešto što slabi kako starimo. Da bi došli do ovog zaključka, stručnjaci su pogledali podatke od preko 1.160 odraslih osoba. Svi učesnici su bili suočeni sa pet mirisa za merenje veština identifikacije i šest mirisa za merenje osetljivosti. Ovi rezultati su zatim upareni s tim koliko je svaka osoba slaba. Rezultati su otkrili da sa svakim povećanjem osetljivosti na miris, status krhkosti takođe opada. Ovo sugeriše da je sposobnost dobrog mirisa u vezi sa boljim zdravljem u celini.

Profesor Rovan je dodao: „Mi već radimo testove da bismo procenili koliko dobro možemo da vidimo ili čujemo, a isto tako je lako sprovesti jednostavan test mirisa koji traje samo nekoliko minuta, što bi potencijalno moglo da se koristi kao dragoceno sredstvo za procenu rizika od slabosti. ili nezdravo starenje,. „Na primer, ako neko propadne na testu mirisa, možda ovaj pacijent treba da poboljša svoju ishranu ili da se podvrgne detaljnijoj neurološkoj ili medicinskoj obradi.