in

Uradite ovaj TEST od 10 pitanja i proverite vaše opšte znanje: Skoro niko ne zna odgovor na ŠESTO pitanje!

1.

Anketa

Šta je Hidžab?

2.

Anketa

Afazija je

3.

Anketa

Vulkan Krakatau se nalazi u

Anketa

Gde se nalazi epifiza u ljudskom telu?

5.

Anketa

O čemu govori Pariski sporazum iz 2015. godine?

6.

Anketa

Koliko iznosi apsolutna nula na Celzijusovoj skali?

7.

Anketa

Ako želimo da se popnemo na Rodopske planine, moramo da idemo:

8.

Anketa

Francuska se ne graniči sa:

9.

Anketa

Službeni jezik Republike Mali je:

10.

Anketa

Koji vitamin proizvodi ljudsko telo kada je izloženo sunčevoj svetlosti?

Odgovori na pitanja:

1. Hidžab je veo ili marama koju nose neke žene islamske veroispovesti.

2. Afazija je gubitak ili poremećaj govora koji uključuje smanjenu mogućnost razumevanja ili izražavanja.

3. Vulkan Krakatau se nalazi u Indoneziji.

4. Epifiza se nalazi u lobanji.

5. Pariski sporazum iz 2015. godine govori o pokušajima da se spreče klimatske promene.

6. Apsolutna nula je donji limit termodinamičke terperaturne skale, stanje pri kome entalpija i entropija ohlađenog idealnog gasa dosežu njihovu minimalnu vrednost, koja se uzima za nulu. Po međunarodnom sporazumu, apsolutna nula se uzima da je -273,15° na Celzijusovoj skali.

7. Rodopske planine (Rodopi) su najstariji planinski masiv na Balkanskom poluostrvu. Prostire se između reke Marice na istoku, Dinarskog i Šarsko-pindskog planinskog lanca na zapadu i Karpatsko-balkanskih planina na severoistoku.

8. Francuska se graniči sa Austijom.

9. Službeni jezik Republike Mali je Francuski.

10. Vitamin koji proizvodi ljudsko telo kada je izloženo sunčevoj svetlosti je D3-

Koliko ste imali tačnih odgovora? Pišite nam u komentarima.