in

Kako samački ŽIVOT utiče na ZDRAVLJE ljudi? Eksperti tvrde da postoje ozbiljne RAZLIKE između MUŠKARACA i ŽENA!

Istraživanje je obuhvatilo uzorke krvi 4.835 dobrovoljaca iz Kopenhagena, acilj je bio prvenstveno da se ispita visina upalnih  procesa.

Pronašli su značajnu povezanost između prekida partnerstva ili godina samačkog života i problema sa upalama, odnosno infekcijama kod muškaraca.

Suprotno, kod žena nisu pronašli ovu vezu.

Najnovija studija mogla bi doprineti tome da se utvrde  zdravstveni rizici  za muškarce koji žive sami. Ovakav pristup bi podrazumevao preveniranje mogućih stanja i pravovremeno reagovanje u slučaju da dođe do infekcije.

LJUBAVNI SAT: Evo šta znači kada se kazaljke poklope ili DIGITALNI pokaže 22:22, 18:18...