in

Da, silovanje je moguće i u BRAKU! Mnoge žene trpe ZLOSTAVLJANJE, a zakon ih ne ŠTITI

Ovaj oblik nasilja u brakovima se nećinom nikom nikad ne prijavljuje, a žena sve trpi. Mnoge žene ni ne znaju da ne moraju da pristaju na seksulani odnos sa partnerom, a ako su pak prisiljene na to, upitanju je silovanje u braku iliti seksualno zlostavljanje.

Posledice po ženu su velike, i ostavlja dubok trag kroz njen dalji život.

Psihološkinja Snežana Repac rekla je da samo silovanje po sebi strašan i traumatičan čin za jednu ženu, a da je to posebno teško kada se desi u braku.

– Bitan je odnos između dva čoveka, naročito kada oni žive u zajednici. Kada dođe do silovanja u braku, ta trauma je velika jer je to osoba koja je poznata, i kojoj je žena dala poverenje. Ona je nekada bila voljena, nasilnika možda i danas voli, ali iz nekog razloga u tom braku više nema odnosa ljubavi, već odnosa moći, kontrole i porobljavanja. Ta trauma je možda gora, jer je najpre ljubav pregažena, od toga postoje ožiljci, a kad se na to doda i nasilje nad telom i duhom, to je dramatično – mišljenja je Repac.

Najveće poniženje u društvu je što velika većina ljudi misli da seksualni odnos u braku je obaveza i nije bitno da li ga žena želi ili ne.

Silovanje u braku u Krivičnom zakoniku ne postoji kao stavka.

U Krivičnom zakoniku, u članu 194, stoji da „Ko primenom nasilja, pretnjom da će napasti na život ili telo, drskim ili bezobzirnim ponašanjem ugrožava spokojstvo, telesni integritet ili duševno stanje člana svoje porodice se kažnjava zatvorom od tri meseca do tri godine”.

Ipak, pomena silovanja u bračnoj zajednici tu nema.

Da silovanje u braku nije izdvojeno definisano u Krivičnom zakoniku, potvrdila je advokatica Jasna Kolaković Smiljanić. I dodala da krivično delo silovanje iz člana 178 obuhvata i ovu situaciju, odnosno sve u kojima postoji obljuba pod prinudom, silom ili pretnjom.

– Žene inače retko prijavljuju krivično delo silovanje. U krivičnopravnoj nauci je poznato da je tamna brojka kriminaliteta kod ovog dela među najvećim. Silovanje u braku prijavljuju još manje zato što ne znaju da je kažnjivo, kao i usled patrijarhalne kulture koja je dominantna na ovim prostorima, a koja uči ženu da su seksualni odnosi u braku njena obaveza, što je izrazito opasan i štetan diskurs.

– Krivično delo silovanje nije teško dokazivo ukoliko se na vreme – odmah nakon događaja prikupe svi dokazi, ukoliko žena odmah prijavi krivično delo, sačuvaju se svi tragovi, ode kod lekara i obavi neophodne preglede, kao i ako postoje dokazi da je pružala otpor. Sva ova procedura je, međutim, izrazito stresna i naporna za ženu u trenutku kada je preživela napad koji će ostaviti posledice za ceo njen život, kada je izrazito ranjiva, pa i iz tih razloga žena često odabere da ne prijavi krivično delo – rekla je Kolaković Smiljanić.

Ne znaju gde se nalaze, čudno se ponašaju: Bliska osoba vam boluje od ALCAJMERA i ne znate kako sa njom?