in

Položaj RUKU mnogo govori o nama: Za jedan smo UBEĐENI da ima negativno značenje, a zapravo je skroz SUPROTNO

Pokreti našeg tela i gestikulacija, da li slučajno ili namerno na određeni način reaguju kada mi osećamo određene emocije. 

Pokreti glave mogu da otkriju neke aspekte trenutnog emocionalnog stanja. Lice je nesumnjivo važan deo našeg tela, ali način na koji držimo ruke takođe govori mnogo.

Svi znamo da ako su vam ramena i ruke pognute, na primer, izgledate nemotivisano, ali postoji mnogo više od toga.

Prekrštene ruke, koje obično označavaju bes, frustraciju ili generalno distanciranje sebe od stvari o kojima je reč, zapravo znače da je čoveku udobno većinu vremena i da uživa. 

Držanje ruku iza leđa može da znači samopouzdanje i autoritet. Takođe često se srećemo sa ljudima koji drže ruke u džepovima, ovo označava pokušaj da izgledamo samouvereno.

Ovde se krije leglo BAKTERIJA: Na njih stavljate glavu svako veče, a pitanje je koliko ČESTO i na koji način treba da ih PERETE?