in

Kako prepoznati LAŽNO izvinjenje? Obratite pažnju na ove CRVENE ZASTAVE, one će vas sačuvati od RAZOČARENJA

Nemaju svi hrabrosti da se izvine i pokušaju da poprave odnos. Ponekad to radi neko sa jedinim ciljem da smiri situaciju, osigura svoje interese ili izbegne kaznu. Tada reči koje se izgovore mogu ukazivati na nedostatak čistih namera. To su neobične crvene zastavice koje treba tretirati kao upozorenje na moguće razočarenje.

Kako prepoznati neiskreno izvinjenje?

Potcenjivanje osećanja

Ako vam neko kaže kako treba da se osećate u vezi sa ovom situacijom, uopšte se ne izvinjava. Pokušaj da se umanji ono što je izazvalo bol ili nanelo štetu teško da je iskrena molba za oproštaj. Ovo je samo znak da su vaša osećanja od male važnosti, a neko preuzima inicijativu samo radi mira, jer se „ništa nije dogodilo“.

Pretvaranje ozbiljne situacije u šalu

Takva akcija ima za cilj uklanjanje odgovornosti za datu situaciju. Čak i ako se desi izvinjenje, ali sa naglaskom da je to bila šala i da više opuštenosti ne bi škodilo, to je zanemarivanje vaših osećanja. U iskrenom izvinjenju, važno je preuzeti odgovornost za ono što se dogodilo.

Izvinjenje bez osećaja krivice

Kada vam se neko izvini, a uopšte ne misli da je on kriv za datu situaciju, svoj postupak opravdava uz razna dalja objašnjenja.

Kupovanje oproštaja

Neki ljudi ne uspevaju da se iskreno izvine i više vole da kupe poklon ili učine uslugu. Reč je o vrsti mita, kojim bi trebalo da “skine” krivicu. Tada ste suočeni sa podmićivanjem, i pokušajem da se iznudi oprost poklonima kada problem nije rešen.

Postavljanje uslova

Lampica upozorenja takođe treba da se upali kada se neko izvini, ali sa uslovima. Ovo je nepravedno, jer želja za pomirenjem treba da potiče iz unutrašnje potrebe, a ne iz interesa. Čuveno “ali” ili “ako”, je znak da druga osoba, umesto da prizna krivicu, baca odgovornost na vas. To je obična manipulacija.

Napravi od sebe žrtveno jagnje

Sumnju u iskrenost izvinjenja izaziva i situacija u kojoj se neko stavlja u ulogu žrtve. Zahvaljujući tome, počinilac želi da opravda svoje ponašanje i da od vas izvuče sažaljenje, iako bi trebalo da bude suprotno. U ovom stavu nema iskrene namere.

Kad reči ne prate dela

Lažna izvinjenja počinju i završavaju se rečima. Osoba koja zaista želi da se popravi odnos ne samo da govori o tome, već pre svega pokušava da ispravi učinjene greške. Prazna obećanja samo potvrđuju činjenicu da molba za oproštaj nije nastala iz duboke potrebe.

Iskreno izvinjenje je najbolji način da se popravi situacija. Da bi ovo imalo smisla, osoba koja se izvinjava treba da prizna svoju grešku i da zažali zbog onoga što se dogodilo. Nije lako i ne može svako sebi priuštiti tu hrabrost ili volju da to učini. Stoga, znanje kako da prepoznate znake lažnog izvinjenja pomoći će vam da se zaštitite od mogućeg razočaranja.

BONUS VIDEO